AgriTech Nordic 2019:Et Internet av mat

Foodsystem

Tema for AgriTech Nordic-konferansen i 2019 vil være sensorer, data og logistikk. AgriTech Nordic 2019 skal engasjere publikum i hvordan utviklingen av informasjonsteknologi påvirker produksjonen av mat.
I hovedprogrammet skal vi evaluere og diskutere noen problemstillinger:

Hvordan vil data fra land- og havbruket endre måten mat blir produsert på?

Hvilke innovasjoner blir utviklet i  hele verdikjeden og fra sensor til sky?

Hva kan data bidra med i beslutningsgrunnlaget for bønder og oppdrettere?

By bringing together technologists and production from the oceans, farms and forests we will try to look forward and make connections. AgriTech Nordic will accelerate the innovation needed to solve the challenges our food-system is facing.

Ved å bringe sammen aktører fra hav-, jord- og skogbruket skal vi se fremover og bli kjent med problematikken og potensiale som ligger i digitale verktøy.

Share on facebook
Facebook
Share this on Facebook