Per Stålnacke (NIBIO) som taler på AgriTech Nordic

Stålnacke Bilde (1)

På AgriTech Nordic 2019 ønsker vi Per Stålnacke velkommen som taler på konferansen, den 20. Juni. Per er forskningsdirektør på NIBIO og han vi snakke om hvordan praktisk forskning og nye datasett kommer til å endre den praktiske forskningen i skogen og på jordet.

Stålnacke har en tverrfaglig doktorgrad i vann- og miljøstudier fra 1997 og bakgrunn som forsker i Jordforsk, NIVA og Bioforsk. Han har lang fartstid og solid faglig bakgrunn fra egen forskning, fra forskningsledelse og fra nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har han omfattende erfaring fra tverrfaglig samarbeid og prosjektutvikling


Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. 

Share on facebook
Facebook
Share this on Facebook