Her satser staten på utvikling av banebrytende oppdrettsteknologi

Foto: Steinar Johansen / Midt-Norsk Havbruk

I en fjord på Namdalskysten testes nå nye, banebrytende laksemerder som kan bedre fiskevelferden og redusere havbrukets miljøavtrykk. Staten har tro på prosjektet.

I oktober 2018 ble rundt 180 000 fisk satt ut i den aller første utgaven av den banebrytende oppdrettsmerden kalt Aquatraz. Oppkalt etter den legendariske fengselsøya Alcatraz, skal det være umulig for fisken å bryte seg ut av merden – og like vanskelig for lakselusa å komme seg inn til laksen.

Aquatraz måler 160 meter i omkrets, og er bygget i stål på Fosen Yards. De første åtte meterne under havflata er stålveggen hel. Lakseluseggene, som flyter med strømmen i de øverste vannlagene, møter dermed en massiv stålvegg. De 12 meterne nedenfor, er det åpne felter i stålveggen med notpaneler. Fra 20 meter og nedover har Aquatraz en tradisjonell spissnot.

I mai i år ble det første uttaket av slakteklar laks gjennomført, en vellykket milepæl for Aquatraz-konseptet. I tradisjonelle merder suger brønnbåten fisken opp fra toppen av merden. I Aquatraz får man hjelp av tyngdekraften. Med hjelp av hydraulikk løftes den 500 tonn tunge stålkonstruksjonen opp av sjøen.

– Ved å ta ut fisken fra bunnen av merden, er det ikke nødvendig med like mye trenging og press på fisken. Laksen holdt seg rolig under hele lastinga, så fiskevelferdsmessig er dette en veldig god løsning, oppsummerer Roger Eiternes, produksjonssjef i Midt-Norsk Havbruk.

Aquatraz-merdene har også utstyr som gjør det mulig å lage retningsbestemt bevegelse på sjøvannet inni merden. Det gir både fisken sunn og god trim, samtidig som den kunstige strømmen trekker dypvann opp i merden. I forhold til kontrollmerdene har dette bidratt til høyere oksygenmetning og litt høyere snittemperatur på sjøvannet. Vannet er også klarere i Aquatraz, med et siktedyp fire ganger bedre enn kontrollmerden.

– Alle disse faktorene er positive for at fisken trives. Det synes som om fisken har økt matlyst, og det er bra, sier Alf Reidar Sandstad, gründeren som står bak Aquatraz-teknologien.

I tillegg til positive vekstresultater, har stålmerden gitt røkterne en bedre og sikrere arbeidshverdag. Nå er Aquatraz 2 også i drift i Eiterfjorden, mens merd nummer tre og fire ferdigstilles ved Fosen Yards.

– Så langt er erfaringene gode, både når det gjelder teknologi og biologi. Prosjektet har gitt oss svært mye kunnskap som vi tar med oss i videreutviklingen av Aquatraz, sier Steingrim Holm, prosjektleder i Midt-Norsk Havbruk.

 

Share on facebook
Facebook
Share this on Facebook