AgriTech Nordic 2020: Organisering For Fremtiden

Se i glasskula

Globaliserte utfordringer knyttet til mat og klima, og endringer i konsumvaner skaper en «perfekt storm» for norsk matproduksjon. Teknologiske skifter innen kunstig intelligens, blokkjeder, cloud og data skaper store muligheter for å møte disse utfordringene, men det er ikke først og fremst teknologien som skal tilpasses.

Riktig organisering av matproduksjon er den viktigste driveren til en langsiktig, moderne og bærekraftig Nordisk bioøkonomi. AgriTech Nordic 2020 ønsker derfor å sette søkelys på hvordan denne organiseringen bør og kan se ut på mikro og makro nivå. Organisering på mikronivå innebærer hvordan gårds-, skog- og havbruk innretter seg for innovasjon og teknologiadopsjon. Samtidig må institusjoner som regulerer og støtter nordisk matproduksjon tilpasses en verden med raskere endring og muligens et fullstendig annerledes produsentlandskap.

Kom på AgriTech Nordic den 17. og 18. Juni på InnoCamp i Steinkjer og bli kjent med talere og de beste idéene om hvordan vi organiserer for fremtiden.

Share on facebook
Facebook
Share this on Facebook