AgriTech Nordic 2021 – Workshops

161451858_489322542238612_7689181590758824129_n

Under AgriTech Nordic 2021 er det flere parallellsesjoner med workshops under selve hovedkonferansen. Oversikt over sesjonene får du her. Når du melder deg på konferansen får du opp valg om hvilke sesjoner du ønsker å delta på.

Alle parallellsesjonene foregår torsdag 9. september mellom klokka 12.00 og 14.00 på InnoCamp Steinkjer.

Påmelding: https://agritechnordic.hoopla.no/sales

 

 

 


Investormuligheter:

Har du vurdert å investere i oppstartsselskap, men er usikker på hvordan du kan lykkes med slike investeringer? På InnoCamp får du møte folk med erfaring innen investeringer i startups, som gir deg oversikt og innsikt i hvordan man lykkes med tidligfase-investeringer.

 

Program:                  

12.00 – 12.20: Alternative måter å investere på og kjennetegn på de som lykkes. Med Håvard Belbo (T:lab) og Eirik Nerdal (Startup Norway)

12.20 – 12.40: Verdsetting av startups – hva gjør du når en faktabasert verdsetting er tilnærmet umulig? Med Ketil Wig (erfaren finansingeniør).

12.40 – 13.00: Investeringsmuligheter via Crowdfunding. Med Amalie Holt (Folkeinvest)

13.00 – 13.20: Investeringsmuligheter i WeSeed. Med Håvard Grøm (WeSeed)

13.20 – 13.40: Investeringsmuligheter i Tidligfasefondet. Med Margrethe Markussen (Tidligfasefondet).

13.40 – 14.00: Q&A og wrap-up

 

 

 


 

 

Bærekraftig landbruk – rådgivernes rolle:

Landbruket har gjennom Landbrukets klimaplan definert 8 satsingsområder for å nå sine mål om reduserte klimagassutslipp og øke karbonbindingen frem mot 2030. Dette påvirker hverdagen som rådgiver i landbruket. Det er kanskje viktigere enn noen gang med et godt samarbeid blant rådgiverne for å bistå gårdbrukeren på en god og effektiv måte. 

Vi spør: Hvordan kan vi som produkt- og tjenesteleverandører hjelpe gårdbrukeren med å nå sine klima- og bærekraftsmål?

Bli med på en workshop der vi møter blant annet Lars Petter Bartnes (tidligere leder i Norges Bondelag) og Bjarne Holm (direktør i Norsk Landbruksrådgivning) som deler sine erfaringer og tanker om landbruksrådgivernes rolle i framtida.

Moderatorer: Anja Gotvasli (SMN) og Lornts Tønne (NTE)

 


 

 

Kafédialog om BIO-rest

DigInn ved HHN Nord universitet Steinkjer og Innovasjon Norge Trøndelag inviterer næringsliv fra grønn og blå sektor, offentlig forvaltning, forskere og studenter til en interaktiv kafédialog og workshop om BIO-rest under AgriTech Nordic 2021. Vi skal i kafédialogen møte tre aktører som fra hver sin sektor søker å finne svar på hvordan man best kan utvikle biorestutnyttelsen lokalt, regionalt og nasjonalt.

Program:

12.00 – 12.05: Velkommen ved Therese Troset Engan (Innovasjon Norge)

12.05 – 12.35: Dagens problemstillinger presenteres av Tore O. Sandvik (Trøndelag fylkeskommune), Roar Svanem (Svanem Biogass) og Bjørn Ola Holm (Aquaressurs)

12.35 – 12.50: Første bordsett

12.50 – 13.05: Andre bordsett

13.05 – 13.20: Tredje bordsett

13.20 – 13.30: Kort pause

13.30 – 13.45: Kafévertene presenterer hovedinnholdet i dialogene

13.45 – 14.00: Moderator avslutter med diskusjon i plenum

 

 

 


 

Framtidas skogbruk

Ny teknologi og digitalisering er på full fart inn i skogbruket. Hvilke muligheter gir dette for trønderske og norske aktører innen skogbruk? Bli med når vi tar en titt på framtidas skogbruk.

Program:

12.00 – 12.10: Velkommen og introduksjon tema. Med Joachim Heppelmann (NIBIO)

12.10 – 12.30: Presentasjon av WoodWorks! Cluster. Med Kjersti Kinderås (WoodWorks! Cluster)

12.30 – 12.50: Hvordan bruke droner i skogbruksnæringa? Med Stefano Puliti (NIBIO)

12.50 – 13.10: Dronebruk i praksis. Erfaringer fra Biodrone. Med Atilla Haugen (Biodrone)

13.10 – 13.30: Robot-teknologi i skogbruket. Med Weria Khaksar (NIBIO)

13.30 – 13.50: Presentasjon av SR16 (Skogressurskart)

13.50 – 14.00: Oppsummering og diskusjon i plenum.

 

Påmelding til alle sesjoner her: https://agritechnordic.hoopla.no/sales

Share on facebook
Facebook
Share this on Facebook