Velkommen til AgriTech Nordic, 22. og 23. Juni i Steinkjer

Asset 7

På landjorda og i havet har det de siste årene blitt demonstrert flere teknologier og prosesser vi vet kan utgjøre en forskjell i morgendagens matproduksjon. Dagens mat-system, løser et enormt problem i å fø den globale befolkningen, men med inkrementelt forbedrede verktøy og teknologier. Disse inkrementelle forbedringene vil ikke være nok til å møte behovene for bærekraftig produsert mat, derfor må utviklingen akselereres så fort som mulig. Krig og ustabilitet i verdensøkonomien har gjort at matsikkerhet og bærekraft har blitt enda viktigere de siste månedene.

Nye proteinkilder, innendørs dyrking, sirkulære systemer og landbasert oppdrett er bare noen av innovasjonene som kommer til å prege fremtidens matproduksjon, men siden produksjonen av mat dekker et enormt behov må også innovasjonene skaleres for å kunne ha en reell effekt. Hvis Norden skal være en viktig bidragsyter på teknologisiden
i morgendagens bioøkonomi må den beste teknologien skaleres i dag, for å spille en betydningsfull rolle i morgen. 

De globale investeringene innenfor agritech har mangedoblet seg de siste årene, men det aller meste av innovasjoner og investeringer har skjedd utenfor Norden. AgriTech Nordic vil fokusere på hvordan vi kan skalere nordisk teknologi, raskt, i en global kontekst.

Share on facebook
Facebook
Share this on Facebook