agritech_tagline_2

Skalere Nordisk Teknologi

agritech22-hovedkonferanse-program[26]
agritech22-hovedkonferanse
agritech22-sessions
bec991ea_1
agritech22-parallellsesjoner-1
agritech22-Investing in agritech
En blågrønn, bærekraftig revolusjon

Velkommen til AgriTech Nordic 2022

Årets AgriTech Nordic arrangeres endelig uten begrensninger i Steinkjer og Trøndelag. Årets konferanse vil fokusere hvordan vi kan bli bedre å skalere nordisk teknologi globalt. ikke glipp av spennende techsafarier, møt en av verdens største investorer innen AgriTech og la deg inspirere av internasjonale innovasjonsledere og regionale suksesshistorier!

På landjorda og i havet har det de siste årene blitt demonstrert flere teknologier og prosesser vi vet kan utgjøre en forskjell i morgendagens matproduksjon. Dagens mat-system, løser et enormt problem i å fø den globale befolkningen, men med inkrementelt forbedrede verktøy og teknologier. Disse inkrementelle forbedringene vil ikke være nok til å møte behovene for bærekraftig produsert mat, derfor må utviklingen akselereres så fort som mulig. Krig og ustabilitet i verdensøkonomien har gjort at matsikkerhet og bærekraft har blitt enda viktigere de siste månedene.

Nye proteinkilder, innendørs dyrking, sirkulære systemer og landbasert oppdrett er bare noen av innovasjonene som kommer til å prege fremtidens matproduksjon, men siden produksjonen av mat dekker et enormt behov må også innovasjonene skaleres for å kunne ha en reell effekt. Hvis Norden skal være en viktig bidragsyter på teknologisiden i morgendagens bioøkonomi må den beste teknologien skaleres i dag, for å spille en betydningsfull rolle i morgen. 

De globale investeringene innenfor AgriTech har mangedoblet seg de siste årene, men det aller meste av innovasjoner og investeringer har skjedd utenfor Norden. AgriTech Nordic vil fokusere på hvordan vi kan skalere nordisk teknologi, raskt, i en global kontekst.

Velkommen!