Nyheter

Volden CEO of MIMIRO

Harald Volden(Mimiro) til AgriTech Nordic

We are ecstatic to announce that Harald Volden, CEO of Mimiro, will headline AgriTech Nordic this June.

Per Stålnacke (NIBIO) som taler på AgriTech Nordic

På AgriTech Nordic 2019 ønsker vi Per Stålnacke velkommen som taler på konferansen, den 20. Juni. Per er forskningsdirektør på NIBIO og han vi snakke om hvordan praktisk forskning og nye datasett kommer til å endre den praktiske forskningen i skogen og på jordet. Stålnacke har en tverrfaglig doktorgrad i vann- og miljøstudier fra 1997…

Annonsering av Ranveer Chandra(Microsoft) som Keynote

Vi annonserer herved Ranveer Chandra som vår keynote speaker den 20.Juni i Steinkjer. Ranveer leder Microsofts presisjonsjordbruk prosjekt Farmbeats. Han tror at data, sammen med bondens kunnskap og intuisjon om gården, vil øke produktiviteten og senke kostnader i fremtiden. Data, informasjon om gården, er ikke alltid enkelt å hente for bønder. Høye kostnader og mangel…

Foodsystem

AgriTech Nordic 2019:Et Internet av mat

Tema for AgriTech Nordic-konferansen i 2019 vil være sensorer, data og logistikk. AgriTech Nordic 2019 skal engasjere publikum i hvordan utviklingen av informasjonsteknologi påvirker produksjonen av mat. I hovedprogrammet skal vi evaluere og diskutere noen problemstillinger: Hvordan vil data fra land- og havbruket endre måten mat blir produsert på? Hvilke innovasjoner blir utviklet i  hele…

Vi introduserer: AquaTech-Safari i Ytre Namdalen

Trøndelag er en av de største regionene for produksjon av laks i verden. Den 19. Juni i sommer skal AgriTech Nordic kaste loss og ta med gründere, investorer og forskere ut til havbruket. På vår aquatech-safari i Ytre Namdal skal vi se på hvordan teknlogi brukes i havbruket i dag. Vi skal også se på…

I fjor på AgriTech Nordic

Sammen med gode partnere og støttespillere, ble den første AgriTech Nordic konferansen arrangert i juni 2018. Den gode responsen beviste at det er interesse og engasjement for å ha en slik møteplass. Her kan man dele erfaringer, ideer og muligheter. Oppstartsbedrifter møtte investorer som blir viktige støttespillere fremover, lokale bedrifter fikk startet en dialog med…