Om oss

Norge importerer i dag mye teknologi til bruk i primærnæringene, produkter og tjenester som like gjerne kunne vært utviklet og produsert i Norge.

Kunnskap, forskning og etablering av nye industrielle aktører kan gjøre Norge til en global drivkraft for å bringe teknologi inn i jord-, skog- og havbruket. AgriTech satsingen har til formål å skape en arena for å få fart i industriutvikling på toppen av landets primærnæringer.

I begynnelsen av 2018 tok Steinkjerfestivalen, Trønder-avisa og inkubatoren T:lab initiativet til å lage et økosystem for primærnæringene i Trøndelag. Sammen med gode støttespillere i kommunen, fylkeskommunen, innovasjon Norge, EU og i næringslivet, fikk AgriTech Nordic samlet nye og etablerte organisasjoner i Steinkjer, Trøndelag.

Konferansen som ble arrangert 20. og 21. Juni i og rundt Steinkjer i 2018, beviste at det er interesse og engasjement for å ha en møteplass hvor man kan dele erfaringer, ideer og muligheter. Oppstartsbedrifter møtte investorer som blir viktige støttespillere fremover, lokale bedrifter fikk startet en dialog med større aktører og innovative ideer ble presentert i et internasjonalt format.

Nyhetsbrev

Skriv deg opp her for å motta oppdateringer og nyheter