TechSafari på Mære

Bli med ut til Mære Landbruksskole og se på teknologien i praksis. Det blir demonstrasjoner, spennende foredrag og god mat.

The program

 • 10:00

  Åpning
  Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

 • 10:10

  Biologiske ressurser i et digitalt landskap
  Hildegunn Nordheim, NIBIO

 • 10:30

  Publikum får alternativet mellom skog og jord i henholdvis Lesesalen og Gymsalen på Mære Landbruksskole.

 • 10:40

  Fra høgdestenger til hexacopter i skogplanteforedlingen
  Arne Steffenrem, Thomas Solvin og Stefano Puliti NIBIO

 • 10:40

  Større avling med biokull
  Mireen Fikse, Bionér

 • 11:00

  Bruk av drone i praktisk skogbruk
  Kjell Anders Vikan, Statskog

 • 11:00

  Teknologiutvikling for å ta ut metan fra fjøslufta
  Geir Næss, NORD Universitet

 • 11:20

  Det digitale skogbruket – overveldende dataflom, digital beslutningsstøtte og presisjonsskogbruk
  Helmer Belbo, NIBIO

 • 11:20

  Foreløpige resultat fra avlsprosjekt på metan
  Sverre Lang-Ree, GENO

 • 11:40

  Optisk teknologi og røntgen – for bedre utnyttelse av tømmerstokken
  Mikael Jakobson og Helge Timland, Remasawco

 • 11:40

  Nitrogen fra luft til jord
  Trond Lund, N2 Applied

 • 12:00

  Oppbygging av kroppsdeler ved hjelp av trær – innovativ bruk av nanocellulose
  Kristin Syverud, RISE PFI

 • 12:00

  Mulige måter å redusere metanproduksjon i drøvtyggerens vom
  Odd Magne Harstad, NMBU

 • 12:30 - 15:00

  Lokalmatservering og demoer inne og ute. Noen demoer blir annonsert på bestemte tidspunkt, ellers fri flyt.