AgriTalk: Matsikkerhet og selvforsyning

Den pågående pandemien har synliggjort vårt behov for en trygg og forutsigbar matforsyning. Vi tok en prat fra hjemmekontoret med en av landets fremste eksperter på temaet, Arne Bardalen. Arne er Spesialrådgiver i NIBIO og har publisert flere artikler på matsikkerhet og arealforvaltning. Vert for praten er som vanlig Lars Molden fra Nord Universitet. 

Les mer